Jdi na obsah Jdi na menu

Dobré DNA je základ charakteru

Dobré DNA je základ charakteru

Nedávno jsem se připravoval na setkání vedoucích a členů církve, kde jsme chtěli představit naše touhy a vize. Mojí hlavní myšlenkou bylo povzbudit lidi k tomu, aby byli zapojeni do všeho, co věříme, že může pomoci nést evangelium lidem kolem nás. To čemu osobně věřím je, že ačkoli změnu přináší jednotlivci, tak zároveň pokud jsme spojeni v tom, čeho chceme dosáhnout, pak máme mnohem větší naději na úspěch. Vidím to vždy, když se setkávám s našimi týmy a oni mluví stejnou řečí, dychtivě z celého srdce. Je to DNA, které vytváří charakter a jednání týmu. Být jedno, vzájemně se podporovat, chránit jeden druhého v případě ohrožení, nejednat na základě osobní ctižádosti a ješitnosti, projevovat si lásku a věrnost, myslet na to, co slouží i druhým, ne jen nám samotným, má za následek charakter, který je velmi podobný Ježíšovu charakteru. A jak víme, právě pro jeho charakter ho Bůh vyvýšil a dal mu jméno nad každé jméno.

To co věřím, že TCi skutečně charakterizuje je to, že každý den naše týmy slouží těm nejztracenějším v drogách, alkoholu a jiných potížích. Například jen do našich programů přichází muži a ženy často přímo z ulice, kde prožili velkou část svého života. Nemají žádné povědomí o Bohu. Během 25 let prošlo programy TC takovýchto lidí více než 1200 a to nemluvím o počtu lidí, se kterými jsme pracovali a pracujeme v našich kontaktních centrech. Vedle toho jsou to děti v dětských centrech TC, jejich rodiče, studenti na školách a pak další lidé, kteří nás oslovují telefonicky. Za tím vším stojí konkrétní služebníci – týmy lidí. Přímo v TC slouží v různých službách 30 pracovníků a vedle toho je tady minimálně dalších 100 dobrovolníků.

Spolupracujeme také s dalšími. Myslím si, že síla proměny spočívá také v schopnosti propojit se s těmi, jejichž záměrem je sloužit, přinést naději na změnu a praktickou pomoc. Jsem moc rád za to, že naše týmy spolupracují s mnohými církvemi, především při práci a zakládání kontaktních center, kterých je momentálně 10 a stále hledají další dobrovolníky. Není nic snazšího se domluvit a strávit pár hodin v takovémto kontaktním centru a vidět, co v něm dělají.  V říjnu jsme s Ivanem Vlachynským a Pavlem Kopalem měli možnost navštívit skupinku bývalých propuštěných z výkonu trestu, kterou vedou lidé z Mezinárodního vězeňského společenství. Sloužili jsme především povzbuzením. Já osobně jsem byl nadšený ze všech těch lidí, jejichž údělem je často ulice, ale hledají Pána i v těchto situacích. Snažíme se také spolupracovat s vězeňskými kaplany. V tuto chvíli především s věznicí v Rýnovicích. Rádi bychom spustili pilotní projekt, kde by kaplani mohli v rámci práce se skupinou uvězněných využívat materiály Bodu obratu. Koncem října nás ve Šluknově navštívil ředitel věznice se spolupracovníky a kaplankou paní Mgr. Jakubalovou, kdy jsme společně přemýšleli nad způsoby, jak pomoci závislým vězňům. Podobnou práci dělají lidi kolem “Poslední kapky“ a Rudka Maroše na Slezsku. To, co vidím, když navštěvuji tyto místa a služby, jsou lidé, kteří nemají žádnou vážnost v očích společnosti, a přesto prožívají vážnost v očích Božích a také těch, kteří jim slouží, a právě to se stává základem jejich proměny. Je to jen málo z toho, kde se snažíme spolupracovat, ale vidím v tom obrovskou příležitost.

Princip změny spočívá také v tom: „pomáhat druhým, aby mohli pomáhat“. Nám samotným pomáhá a pomohlo velké množství dárců a těch, kteří nám pomohli a pomáhají zabezpečit a vybudovat naše střediska. Jsme dlužníci milosrdenství nám prokázaného, a tak alespoň z našich možností hledáme příležitosti, jak pomoci druhým. Jsme moc rád, že jsme mohli v září a říjnu vyslat dva stavební týmy. Jeden pokračoval s projektem dostavby střediska v Moldávii a druhý v Třinci v domě určeném pro bydlení potřebných, především seniorů v nouzi. Projekt v Moldávii by měl pokračovat i na jaře příštího roku. To z čeho jsem nadšený je, že jsou to především studenti programu TC, kteří se podílejí na těchto projektech.