Jdi na obsah Jdi na menu

Prevence relapsu - selhání

Jeden mladík se vrátil k užívání drog v den, kdy absolvoval jednoletý pobytový program protidrogové léčby. Dá se rozpoznat, kdy a proč jeho relaps začal?

Další muž relapsoval šest let po dokončení pobytového programu protidrogové léčby. Po několika týdnech od relapsu se vrátil k pravidelnému užívání drog a nakonec se znovu přihlásil do programu na restart. Uvedl, že se po celých šest let bez drog cítil nesvůj. Teprve když byl sjetý, cítil se normálně. Jak se tedy stát úplně svobodný?

Účinná pomoc závislým se neobejde bez podpory. Závislý člověk si často nalhává, že léčba stačí a dále už nepotřebuje žádnou pomoc. Pravda je, že závislost je často celoživotní problém. Neznamená to, že bychom nutně museli žít stylem nahoru/dolů, ale každý člověk a zvláště pak lidé, kteří prošli dlouhodobým užíváním návykových látek, prožívají mnohem silněji něco, co se odborně popisuje jako bažení. To se může objevovat během celého života. Nedávno mi jeden bývalý student vyprávěl, co jej dostalo zpět k užívání alkoholu. Rád jezdí do hor, kde mu, při setkání u ohně, trampové nabídli alkohol. Protože na to nebyl připraven, někde na pozadí si myslel, že je už "vysvobozený", tak si pivo vzal. Když jsme to probírali, zjistili jsme, že se stydí, za to, si přiznat před druhými, že měl/má problémy se závislostním chováním. Přemýšleli jsme, jak by mohl příště odolat, vandrů se vzdát úplně nechce, a přišli jsme na jednoduchou frázi: "jsem závislý na alkoholu a rozhodl jsme se nepít". V této frázi jsou dvě podstatné věci, které mohou pomoci v celoživotní abstinenci od návykové látky.

1. přiznání si své slabosti a toho, že mám silnou predispozici nezvládat užívání návykové látky = nízkou toleranci, která i při minimální dávce spustí opětovné bažení.

2. je zde vyjádření postoje k návykové látce - rozhodl jsem se nepít

Samo o sobě to však ještě neznamená výhru, je to pouze fráze, která nám může pomoci čelit aktuálnímu pokušení. Další podstatnou složkou k udržení abstinence je vykazatelnost. Což znamená otevřený vztah s někým, kdo mi poskytne podporu. Může se jednat o podpůrnou skupinu například Anonymních alkoholiků, nebo otevření podpůrné skupiny Bodu obratu viz www.livingfree.cz nebo individuální pravidelné setkání s jasným zadáním podpory v abstinenci. Je známý fakt, že i po léčbě je abstinující člověk vystaven bažení v různé intenzitě po zhruba 5 až 7 let. Během této doby je tedy velmi užitečné, aby v rámci církve tito lidé měli možnost být ve vykazatelném vztahu. I po této době je však pro abstinujícího člověka vhodné mít někoho tzv. na telefonu. 

Jako materiál pro práci s lidmi po léčebných programech můžete využít tento materiál, který je volně ke stažení: PREVENCE RELAPSU