Jdi na obsah Jdi na menu

Bolesti dětské duše - závislosti

Dokument série "Život za zdí", který natočili různí psychoterapeuti, lékaři a psychologové. Projekt není počinem Teen Challenge, ale myslíme si, že přináší podstatné informace především rodičům a stojí za to si jej poslechnout. Celá série se týká nejenom závislostí, ale také dalších problémů. 

Informace k dokumentu:

Většina rodičů si při zmínce o závislostech nejčastěji představí heroin nebo pervitin. Přitom existuje statisticky o mnoho vyšší riziko, že se dítě stane závislé na alkoholu, lécích mírnících úzkost (anxiolytika) a navozující spánek (hypnotika), nebo na nikotinu. Při zneužívání návykových látek hrozí dětem a dospívajícím ve srovnání s dospělými vyšší riziko těžkých otrav a vzniku nebezpečného jednání, zaostávání v psychosociálním vývoji a celkově rychlejší rozvoj závislosti. O projevech a terapii závislosti na alkoholu, lécích proti úzkosti a nikotinu pojednává také jedno z našich videí, na něž odkazujeme níže. Děti a dospívajících čelí v posledních letech i zvýšenému riziku vzniku závislosti na internetu, což je nepříliš přesný název pro závislost na on-line hrách, sociálních sítích a internetových platformách, umožňujících obousměrnou komunikaci. Problémem je, že někteří odborníci z řad psychiatrů tuto závislost považují za snadno regulovatelnou pouhým odebráním telefonu, tabletu nebo počítače dítěti, což podstatu problému rozhodně neřeší. Naopak, takový zásah bez konzultace s adiktologem (odborník na oblast závislostí) může významně zkomplikovat vztah mezi rodičem a dítětem, ostatně jako u většiny jiných závislostí.